ШТО Е Vertex ERP?​

Vertex ERP е софтвер наменет за следење на целокупното работење на фирмите, кој со својата модуларна организација овозможува навремена информираност, точност, прецизност и едноставност во работењето.

Vertex ERP покрај другото, се одликува и со лесна прилагодливост на новите потреби.

Vertex ERP е скалабилен во однос на големината на фирмата, што значи дека може да го користат мали фирми, но и фирми со сложена хиерархиска и систематизациона структура. Имплементиран е во повеќе од 280 компании, со инсталирани над 400 лиценци, на кои се води книговодство на повеќе од 4000 фирми.

Софтвер за фактурирање

Брзата и квалитетна услуга на клиентите е императив за секоја фирма. Брзата изработка на фактури, зависи од ергономијата на програмот и избегнување на непотребно повторливи процеси...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

СМС Сервис

VERP-SMS SENDER е мобилна апликација за масовно, групно генерирање на СМС пораки кој овозможува испраќање на СМС пораки на одбрана група на клиенти за новитети, акции, промоции, како и испраќање на СМС ...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

Телефонска Централа

Сервер – клиент базирано решение. Со посебни инсталации. Сервер е компјутерот поврзан со телефонската централа, а клиентот каде има потреба (на наплатно место, во сметководствена служба, во канцеларијата на шефот/сопственикот во фирмата…)...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

Рецепција

Ја олеснува работата на рецепционерот, но и на сметководствената служба. Програмот користи SQL база на податоци со која се гарантира сигурност на податоците (под условите и упатствата на користење)...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

Приемен

Priemen е апликација за евиденција на кандидати за студенти. Брзо и лесно внесување на податоците. SQL база на податоци....ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

Што е InfoSystem?

InfoSystem е софтвер за изработка и презентирање на информативни и промотивни пораки. Видео болбоард. Клиент/Сервер решение...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

Portal Builder

Portal Bulder e софтвер со кој се прават web портали за Workflow и Business Proces Management...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

Регистар

Registar е апликација за евиденција на индустриски зони, која ја води Секторот за развој во општината...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.

Евиденција на раб. време

Брза и квалитетна услуга на клиентот е императив за секоја фирма. Брзата изработка на фактури, зависи од ергономијата на програмот и избегнување на непотребно повторливи процеси...ПОВЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОТОТ.